Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterade stadgar


Stadgeändringar vid föreningarnas årsmöten 2020

Bakgrund

Stadgar, som är idrottsrörelsens främsta styrmedel, är dokument som med jämna mellanrum ses över, uppdateras och förfinas. Inom idrottsrörelsen har det skett en hel del övergripande regeländringar, bland annat med anledning av förändrade medlemsregler inom idrotten och för att förstärka idrottens värdegrund. Ridsportförbundet har också gjort en del stadgeändringar med värdegrundsfrågorna som utgångpunkt vilket var förra stämmans, 2017, uppdrag till förbundsstyrelsen.

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019, som båda äger rum vartannat år, beslutades om stadgeändringar som, förutom mer övergripande regleringar, också omfattar de lokala föreningarna.

Ansvar att följa fattade regeländringsbeslut

En förening har genom medlemskapet förbundit sig att i sin verksamhet följa stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. Detta innebär att de ändringar som beslutas av en överordnad organisation gäller även om följdändringar inte görs, eller alltid behöver göras, i den lokala föreningens stadgar. Stadgar på olika nivåer inom idrottsrörelsen korresponderar med varandra och därför ska samma vokabulär användas så att regelverken blir likalydande och kunna tolkas på rättssäkert och likartat sätt. Ibland kan stadgetext synas onödigt formell och tillkrånglad, men det finns oftast en anledning till skrivningarna som utgår från kraven för ideella organisationer samt RF:s stadgar och regelverk.

Revidering av normalstadgar för föreningar

Inom Svenska Ridsportförbundet finns normalstadgar, en stadgemall, framtagen för att underlätta för föreningar när de ansluter sig till förbundet. Normalstadgarna fastställdes av förbundsstyrelsen 2005. Det finns ett stort behov av att uppdatera och revidera dem, både innehållsmässigt och redaktionellt, även om de fortfarande uppfyller de grundläggande föreningsrättsliga krav som Riksidrottsförbundet ställer på medlemsföreningarna inom idrotten. Ridsportförbundets juridiska utskott har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nya mallstadgar som därefter ska fastställas av förbundsstyrelsen. Planen är att detta ska ske under våren 2020.

Länk till de föreslagna stadgarna>>

Uppdaterad: 09 FEB 2021 08:08 Skribent: Jan Pallinder
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Stockholms FRK - Ridsport
Yvonne Frykfors, Lunda 28
17893 Drottningholm

Kontakt:
Tel: 086643194
E-post: kansliet@stockholmsf...