Hoppa till sidans innehåll

SFK:s A-Ö


 

A

Aktörerna på Ryttarstadion

Vem äger vad och vem hyr/arrenderar vad av vem!?

Det kan vara på sin plats att, för nytillkomna läsare, berätta om förhållandena mellan Stockholms Fältrittklubb (SFK), Nya Stockholms Ryttarstadion AB (Fastighetsbolaget), Swartlings Ridskola, Försvarsmakten (FM) (det som tidigare kallades K1) och Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF). Det vill säga alla aktörer på Ryttarstadion. Marken där Ryttarstadion ligger ägs av staten och disponeras av H. M. Konungen genom KDF.

FM arrenderar markområdet mellan Östermalms idrottsplats – Lidingövägen och till och med galoppbanan. Det vill säga galoppbanan, gröna banan, K1-banan, VM-banan och markområdet upp till Lidingövägen. SFK har nyttjanderätt till nämnda område, efter samråd med ansvarig inom FM.

Fastighetsbolaget  arrenderar, sedan 1961, av KDF den mark som ridhusen, kanslibyggnaden och stallbyggnaden står på samt marken däremellan. Swartlings Ridskola är hyresgäst hos Fastighetsbolaget och hyr därvid stallar, ridhus och stallplan. Övriga hyresgäster till Fastighetsbolaget är SFK, Ryttarbaren, Dahls m fl.
Alltså en markägare – 2 markarrendatorer – 1 fastighetsägare – en mängd hyresgäster = Ryttarstadion.

Dessutom finns Stockholms Bågskjutningsklubb i sin egen stuga bredvid Tältstallet. De har, sedan 40-talet, rätt att övningsskjuta på Gröna Banan.

B

Bågskjutning

I sin egen stuga på Ryttarstadion finns Stockholms Bågskjutningsklubb. De har funnits där sedan början av 1940-talet och har rätt att, efter överenskommelse med FM och SFK, övningsskjuta på Gröna banan (se historik).

D

Domarstugan

Vid kanten av Gröna banan ligger ett grönt hus som kallas ”domarstugan”. Huset användes som domartorn under tävlingar på Gröna banan. SFK har dispositionsrätt över huset och söker efterhand förlängning av bygglov för byggnaden.

Duschar

Duschar finns vid omklädningsrummen i kanslibyggnaden. Läs mer under Kontakt/Kansli

E

Elektricitet

Elektricitet kostar pengar så tänk på att släcka lampor efter dig, framförallt i ridhusen.

F

Försäkring

Som medlem i SFK är man försäkrad. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller var helst man rider i Sverige om ridningen är arrangerad av en till Svenska Ridsportförbundet ansluten ridklubb. Fullständig information finns på kansliet (försäkringsbrevet). Du kan också läsa mer under Försäkring.

G

Galoppbanan

Denna bana som går runt den centrala gröna banan arrenderas av Försvarsmakten (FM). SFK har ett nyttjanderättsavtal direkt med markägaren, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, som ger oss rätt att efter samråd med FM utnyttja banan. Galoppbanan är, som namnet antyder, avsedd för snabbare gångarter, vilket innebär att ledande av häst eller övrigt promenerande inte skall ske där.

Gamla ridhuset

Gamla ridhuset och stallarna vid Ryttarstadion uppfördes och invigdes 1963-64 (se vidare historiken 1961-64) och under rubriken ”Ridhus”.

Grönt kort

Vänd dig till kansliet för att få information om hur du kan ta grönt kort. Enligt Ridsportförbundets bestämmelser skall alla som vill börja tävla avlägga prov i hästkunskap, tävlingsreglemente, säkerhetsregler mm. Klubben utfärdar efter godkänt prov ett s k Grönt kort.

Gröna ridhuset

Gröna ridhuset uppfördes 1997 av Vägverket för att tjäna som ett ersättningsridhus till det Röda ridhuset under byggnationen av den Norra länken.

Gröna banan

Gröna banan är den gräsbeväxta banan som är belägen i mitten av anläggningen och som användes t ex vid Stockholms Ryttarspel. Banan arrenderas av Försvarsmakten (FM). SFK har ett nyttjanderättsavtal direkt med markägaren, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, som ger oss rätt att efter samråd med FM utnyttja banan. Gröna banan får endast användas efter särskilt tillstånd från FM.

Gustaf Casparssons Memorial

Denna klass med dess minnespris instiftades vid Stockholms Ryttarspel 1994 och är öppen för juniorer och unga ryttare. Finalen rids som 1.40 – hoppning.

H

Hagar

SFK disponerar inte över några beteshagar på Ryttarstadion. Via ett eget initiativ har några privatpersoner själva skrivit arrendeavtal med Djurgårdsförvaltningen.

Hans Majestät Konungens Kanna

HM Konungens Kanna utdelas vid Stockholms Ryttarspel. Kungakannan var en gång en anrik militär vandringspokal för lag. I och med att Svenska armén avhästades reds den sista tävlingen 1964. Segrare blev då K1, regementet mittemot tävlingsplatsen. Därefter låg traditionen och tävlingen i träda till dess att den, med HM Konungens medgivande, återupplivades 1999 men då i individuell form. Vandringspriset är ständigt vandrande. Tävlingen är sålunda öppen för alla svenska ryttare och alla hästar. Kvalet rids i en 1.35 – hoppning med bedömning A:0. De tio främst placerade svenska ekipagen vid i propositionen angiven kvalklass samt segraren från närmast föregående utdelning av priset är kvalificerad till finalklassen. Inga poäng medtages till finalklassen. I finalen får ryttare starta med en häst. Skulle ryttaren ha fler kvalificerade hästar går platsen till den 11:e placerade i kvalklassen o s v. Finalklassen rids i 1.40 – hoppning i två faser med bedömning A:0/C.

Hemsida

SFK:s hemsida har adressen www.sfk.a.se.

Hennes Majestät Drottningens Pris

H M Drottningens Pris är ett vandringspris som erövras efter tre inteckningar. Tävlingen är öppen för alla svenska damer och alla hästar. Kvalifikationsklassen rids i 1.35 – hoppning med bedömning A:0. De tjugo främst placerade svenska ekipagen vid i propositionen angiven kvalklass samt segrarinnan från närmast föregående utdelning av priset är kvalificerad till finalklassen. Inga poäng medtages till finalklassen. Finalklassen rids i 1.40 – hoppning med bedömning A:1a. Segrarinnan från föregående utdelning av priset startar sist, den bäst placerade i kvalifikationsklassen näst sist o s v.

Historia

Stockholms Fältrittklubb instiftades den 1 november 1886 av bl.a. prins Carl som också blev klubbens förste ordförande. ”Syftet är att uppmuntra till terräng-, jakt- och distansridning”. Klubbens första jaktritt genomfördes den 8 november. Redan i maj följande år avhålles de första tävlingarna, de blivande ”Stockholms Ryttarspel”, med prishoppning och prisridning (dressyr) på klubbens nya bana å Storängen d.v.s. Ryttarstadion. En mer omfattande historisk krönika ”från då till nu” publiceras på under ”Historik”.

Hubertusjakt

SFK arrangerar varje år en Hubertusjakt. 2006 arrangerades vi den 110:e jakten sedan starten. För att få rida upploppet och tävla om rävsvansen måste man deltaga i ett antal förjakter som klubben arrangerar på Norra Djurgården lördagarna före Hubertusjakten. Hubertusjakten har en efterföljande Hubertusbal på Kavallerimässen på Lidingövägen. Jakten börjar med en samling på Fisksjöäng och går därefter på Norra Djurgården. Efter ett stopp för ärtsoppa mm på Ryttarstadion går jakten vidare till Ladugårdsgärde och Södra Djurgården. Upploppet sker på Ladugårdsgärde nedanför Borgen.

Höststädning

Varje höst samlas vi någon dag för att städa inför vintern. Läs separat kallelse på hemsidan. Du behöver inte vara där så länge men hjälp till så att vi får det snyggt där vi alla rider.

I

Intendentur

SFK har en hel del hindermateriel och ett antal maskiner som behöver skötas om och vårdas. Vi söker efter någon eller några som kan tänka sig att över året arbeta med detta. Hör av Dig/Er till kansliet om intresse eller tips finns.

J

Jakt

Se under Hubertusjakt

K

Kansli

Klubbens kansli är beläget i änden av kansli/restaurangbyggnaden med adress Storängsvägen 27

Klubbrum

På bottenplanet i kanslibyggnaden har SFK ett klubbrum. Boka rummet och få låna nyckeln gör man i kansliet.

Klubbtidning

SFK har för tillfället inte någon klubbtidning. Tidigare fanns det en som hette SFK-nytt. Vi har en stor förhoppning om att någon eller några kan tänka sig att försöka få igång produktionen av tidningen igen.

L

Licens

Enligt Ridsportförbundets bestämmelser skall tävlande ha licens. Licensen innefattar även en särskild försäkring. Vänd dig till kansliet för att få reda på hur du får din licens.

M

Marketenteri

Om marketenteri eller annan form för servering av mat och dryck skall arrangeras i samband med tävlingar skall SFK göra det i egen regi. Om detta inte låter sig göras skall i första hand erbjudandet gå till Ryttarbaren och i andra hand annat företag som kan åtaga sig uppgiften. Om extern företagare kontrakteras skall det överenskommas att SFK skall ha del i vinsten från aktuell verksamhet.

Matrikel

Innehåller information om SFK:s verksamhet, målsättning, stadgar, medlemsadresser mm. Finns att hämta på SFK:s kansli. Av kostnadsskäl kan den inte ges ut varje år men aktuella medlemsadresser finns på kansliet (tel 08-6647617).

Markägare

Se ”aktörer på Ryttarstadion” ovan

Medlemskap

För att bli medlem i SFK betalar du för 2006 följande belopp: Senior 400:- Junior 200:- (till och med 18 år) Familj 800:- (max 2 vuxna +juniorer) Se även under ”Välkommen till SFK”

O

Omklädningsskåp

Omklädningsskåp i bottenvåningen till kanslibyggnaden, kontakta kansliet! Länk till pris och villkor.

P

Parkering

På Ryttarstadion finns det parkeringsplatser för bilar. Vi är mycket tacksamma om bilar inte parkeras på andra ställen. Det är av säkerhetsskäl för hästar och ryttare och för att underlätta framkomligheten för tyngre transporter. Om du kommer till Ryttarstadion för att träna skall du parkera din transport bredvid Domarstugan, där vi har installerat belysning och dessutom tagit bort hänglåset från grinden.

R

Ridhjälm

Ridhjälm skall bäras vid all uppsutten verksamhet (träning, tävling osv.) i SFK:s regi (se även försäkring)

Ridhus

Nya Stockholms Ryttarstadion AB äger de tre ridhusen på Ryttarstadion. Swartlings Ridskola har hyreskontrakt och nyttjanderätt till ”Gamla Ridhuset” och ”Gröna Ridhuset”. Ridskolan fördelar således ridhustiden för sin lektionsverksamhet liksom tillgänglig tid för övriga kunder, t ex enskild ridning för dem som har hästar uppstallade vid ridskolan.

Ridskola

Inom Ryttarstadion finns en ridskola. Det är Swartlings Ridskola. 

Ridvägar

På både norra och södra Djurgården finns det ett antal mil av preparerade ridvägar kompletterat av ett antal områden där det dessutom är tillåtet att rida. Både ridvägar och övriga områden finns tydligt markerade på av markägarna utgivna kartor som finns att tillgå på ridskolorna, på klubbens kansli och hos Djurgårdsförvaltningen. Observera att ridning inte är tillåten på andra ställen. Kartor med ridvägar hittar du på hemsidan:
http://www.kungahuset.se/download/18.124d504108b48b219780003079/KDF+Karta+ridv%C3%A4garna+1%2C8Mb.pdf

Röda ridhuset

Röda ridhuset uppfördes i samband med VM 1990 som komplement till Gamla ridhuset (se historik 1989-90) och under rubriken ”Ridhus”.

Rökning

SFK ansluter sig till Svenska Ridsportförbundets strävan för rökfria anläggningar. På grund av brandrisken är rökning förbjuden i stallar och ridhus (brandförsäkringsvillkor!)

S

Sponsring

Klubben har i takt med ökande ambitioner och målsättningar också ett ökande behov av ekonomisk stöttning. Därför söker vi bland annat företag som kan hjälpa oss att stödja vår verksamhet. Vänd dig till kansliet för att få reda på vem som ansvarar för detta.

Stockholms Ryttarspel

Stockholms Ryttarspel är ett evenemang som har över 100 års tradition bakom sig. År 2003 och 2004 arrangerade vi tävlingarna tillsammans med föreningen Ridskolan Strömsholm. Det har visat sig att med de ambitioner som vi har avseende Ryttarspelen så blir de för stora för en ridklubb utan anställd personal att arrangera. Vi vill istället se det som en angelägenhet för en större del av ridsverige.

Nya Stockholms Ryttarstadion AB

Nya Stockholms Ryttarstadion AB, i dagligt tal kallat Fastighetsbolaget, äger samtliga byggnader på området utom Tältstallet, Domarhuset, Ungdomsstugan och bågskyttarnas klubbhus. Observera att Fastighetsbolaget inte äger marken. Markägare är Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Fastighetsbolaget som bildades 1945 och har sedan dess bytt namn ett antal gånger (se under historia).

Styrelsen i SFK

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Datum för mötena visas i kalendariet på SFK-s webbplats.

Mer information om styrelsen och kontaktuppgifter hittar du på SFK-s webbplats under fliken Om SFK, styrelsen.

T

Terränghinder

Inom ryttarstadions område finns ett antal fasta terränghinder. På grund av markslitage men främst av säkerhetsskäl får hindren endast användas vid tävlingar och organiserade träningar.

Tältstallet

På ryttarstadion finns en byggnad med plåttak, som kallas Tältstallet. Denna byggnad har SFK använt som förråd för hindermateriel mm. Byggnaden uppfördes ursprungligen som ett betonggolv med en metallställning på vilket man vid vissa tillfällen hängde över ett tälttak. Dessa tillfällen var när det var tävlingar på området och byggnaden användes som stall för upp till 40 hästar. Väggar och tak har sedermera blivit täckta av plåt, vilket gör att namnet inte längre är ”det rätta”. Vi fortsätter emellertid att kalla den ”Tältstallet”, eftersom byggnaden är uthyrd som stall från och med hösten 2003.

Tävlingsbidrag från SFK

Vem kan erhålla tävlingsbidrag från klubben? Då klubben har en stor mängd medlemmar som tävlar på många olika nivåer vill vi på detta sätt uppmärksamma och belöna våra duktiga ekipage som är ute och representerar SFK. Därför har vi satt samman bidragsregler för när och hur klubben betalar ut tävlingsbidrag. Alla regler gäller både för hopp, fälttävlan och dressyr, ponny och häst. Ytterligare information om detta kan du hämta på klubbens kansli eller läsa på SFK-s hemsida "Tävlingsbidrag".

U

Ungdomsstugan

Det lilla gröna huset intill Tältstallet användes för avsutten verksamhet främst av yngre juniorer under ledning av ridskolornas fritidsledare och kallas Ungdomsstugan.

Utbildning

Aktuell information om utbildning, träningskurser, SFK:s officiella tränare mm finns på kansliet och på SFK:s hemsida www.sfk.a.se.

V

Välkommen till SFK

Till Dig som just har betalat Din medlemsavgift till Stockholms Fältrittklubb, förkortat SFK. I den här klubben finns ryttare som tävlar i VM och kanske i OS och det finns ryttare som motionsrider en gång i månaden. Alla är lika välkomna. Klubben arrangerar 3 stora tävlingar varje år. Störst är hopptävlingen Stockholms Ryttarspel, dit svenska eliten brukar komma. I fälttävlan ordnar vi en nationell tävling som brukar locka ryttare från nästan hela landet. Inomhustävlingar arrangeras under trettondagarna, då det kommer ryttare från mellansverige. För de ryttare som har hunnit en bit i sin utbildning ordnar SFK klubbträning i Gröna Ridhuset i såväl dressyr som hoppning och fälttävlan. Vi har några av Sveriges bästa tränare. Vi har också miniträningsläger över många helger. SFK disponerar fina utebanor under sommarhalvåret. Vi kan träna och tävla både på grus- och gräsbana. Det finns dessutom en galoppbana där man kan träna i högre farter. På anläggningen finns det även terränghinder att öva fälttävlan på. Inom klubben förekommer också jaktridning, terrängridning, klubbverksamhet och ungdomsverksamhet. SFK har en hemsida med adressen www.sfk.a.se. Där hittar du all möjlig information om din ”nya” klubb. Titta på hemsidan om du vill se vad som är på gång. Det finns ett kansli som är öppet varje tisdag mellan 15.00 och 20.00. Där kan du gå in och fråga om vad du vill.

Vart går Din medlemsavgift?

56 kronor går till Svenska Ridsportförbundet för att vi i Sverige skall kunna fortsätta att ha en ridverksamhet både på bredden och på djupet. 9 kronor går till en olycksfallsförsäkring som gör att du kan rida tryggare. Resten av pengarna går till att underhålla ridhus och ridbanor samt till att stödja SFK-lag i olika ridtävlingar. I Din klubb har du chansen att ha roligt samtidigt som du kan träna och bli hur bra som helst! Välkommen till SFK.

Vårstädning

Varje vår samlas vi någon dag för att städa efter vintern. Läs separat kallelse på hemsidan. Du behöver inte vara där så länge men hjälp till så att vi får det snyggt där vi alla rider.

Å

Årsmöten

SFK har sitt årsmöte i början av året, dock senast under första veckan i mars. Vid årsmötet behandlas sedvanliga ärenden som val till styrelsen, genomgång av det gångna årets verksamheter och det gångna årets ekonomi. Samtliga SFK-medlemmar är välkomna att deltaga i årsmötet och komma med förslag och propositioner.

Ä

Ängar

Tänk på att du inte kan eller får rida på ängarna på Djurgården annat än under vintern då tjälen finns kvar i marken.

Uppdaterad: 10 JUL 2015 09:13 Skribent: Eva Bjurenhed

Postadress:
Stockholms FRK - Ridsport
Yvonne Frykfors, Lunda 28
17893 Drottningholm

Kontakt:
Tel: 086643194
E-post: kansliet@stockholmsf...