Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbidrag


Generellt

Tävlingsbidrag är inte någon absolut rättighet, utan ett sätt för klubben till att stödja tävlande. Klubben reserverar sig gällande utbetalning av tävlingsbidrag, som utbetalas efter årsbokslutet efterföljande verksamhetsår, fördelning sker enligt nedan listad prioritetsordning. (läs, av det sökta beloppet kan i förekommande fall delar av och kanske inte hela beloppet utbetalas) Utbetalningar följer gällande skattelagstiftning.

En förutsättning för att tävlingsbidrag skall utbetalas är att den aktive, själv och/eller genom familj motsv., är delaktig i av klubben arrangerade aktiviteter, motsvarande minst 2 st heldagar/år. Deltagande skall styrkas av tävlingsledare.

Omfattning och prioritet

Tävlingsbidrag utgår som reseersättning 18 kr/mil

Bidragen ges i följande prioritetsordning.

  • Deltagande i lag- allsvenskan div 3- elit häst och ponny, alternativt motsvarande lagtävling.
  • Deltagande i mästerskap, DM, SM osv.
  • Deltagande i internationella tävlingar bidrag ges för transportsträcka inom landet.
  • Deltagande i elittävlingar och nationella tävlingar
  • Deltagande i regionala och lokala tävlingar

För att få bidrag krävs ansökan, av ansökan skall framgå transportväg, typ av tävling och datum, samt ideellt engagemang i av SFK arrangerade aktiviteter, typ, tid, datum. Din ansökan ska vara SFK tillhanda senast den 31 december det år som Din ansökan avser och om bidrag beviljas betalas det ut när när Du sökt ny tävlingslicens för SFK för kommande år. Vid byte av klubb utgår inget bidrag.

Maxbelopp är 3000kr/ryttare och år. Bidraget kan utbetalas som ekonomiskt stöd eller som ekiperingsbidrag avseende klubbens profilkläder motsv.

Uppdaterad: 27 NOV 2016 19:49 Skribent: Styrelsen

Postadress:
Stockholms FRK - Ridsport
Yvonne Frykfors, Lunda 28
17893 Drottningholm

Kontakt:
Tel: 086643194
E-post: kansliet@stockholmsf...